Karpatský pohár 2005 - 1. kolo Mosonmagyaróvár ( HUN ) 12.-13.02.2005
Súťaž družstiev
Oddiel : MGK Szolnok ( HUN ) Oddiel : Toresz Minigolf ( HUN )
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k7.k8.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k7.k8.k
I. Pálinkás
36
33
32
33
34
31
42
31
A. Hidas
37
28
33
30
43
38
35
41
J. Bátaszéki
35
33
32
29
29
36
40
40
L. Temesfői
29
42
43
         
Á. Fazekas
35
35
26
28
30
33
33
30
J. Tóth
34
26
32
31
30
34
36
32
Cs.Pálinkás
30
27
27
28
28
27
29
32
N. Gombkötő
34
37
29
37
34
24
26
32
M. Magyar
32
34
29
32
41
35
39
30
K. Koleszár
28
33
35
34
29
32
29
26
          Á. Bartal      
32
35
35
37
31
Celkom kolo
168
162
146
150
162
162
183
163
Celkom kolo
162
166
172
164
171
163
163
162
Súčty kôl   330
476
626
788
950
1133
1296
Súčty kôl  
328
500
664
835
998
1161
1323
Body
8
10
10
10
10
10
6
8
Body
10
6
6
6
8
8
10
10
Poradie 1. miesto 72 bodov Poradie 2. miesto 64 bodov
Oddiel : GK Bratislava ( SVK ) Oddiel : MGK Adara 2000 ( SVK )
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k7.k8.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k7.k8.k
K. Kalník
43
36
31
32
44
40
30
35
M. Ištván
33
32
31
31
37
43
32
29
R. Ledník
37
36
33
32
33
31
37
33
L. Derzsi
41
30
36
34
30
37
33
30
I. Buš
33
29
30
27
33
32
38
31
J. Palovič
42
34
30
42
37
41
32
37
M. Kozáková
30
32
36
33
35
32
42
33
R. Šimansky
51
35
42
38
34
35
37
32
M. Korínek
41
32
35
29
33
35
38
49
M. Pätoprstý
37
47
46
41
40
41
38
43
                                   
Celkom kolo
184
165
165
153
178
170
185
181
Celkom kolo
204
178
185
186
178
197
172
171
Súčty kôl   349
514
667
845
1015
1200
1381
Súčty kôl   382
567
753
931
1128
1300
1471
Body
6
8
8
8
5
6
4
4
Body
4
4
4
4
5
4
8
6
Poradie 3. miesto 49 bodov Poradie 4. miesto 39 bodov
Oddiel : Riviéra Timisoara ( ROM )
Meno 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k 7.k 8.k
L. Aklan
35
38
41
43
37
39
40
38
D. Voinoni
43
47
45
54
41
51
39
48
K. Voinoni
48
36
51
40
41
31
39
37
I. Iacob
54
46
28
42
45
46
46
35
D. Toadere
34
40
40
34
40
39
33
32
                 
Celkom kolo
214
207
205
213
204
206
197
190
Súčty kôl   421
626
839
1043
1249
1446
1636
Body
2
2
2
2
2
2
2
2
Poradie 5. miesto 16 bodov
Súťaž jednotlivcov
Pč. Muži
Oddiel
1K
2K
3K
4K
5K
6K
7K
8K
SPOLU
Priemer
1 Pálinkás Csaba
Szolnok
30
27
27
28
28
27
29
32
228
28,50
2 Koleszár Krisztián
Toresz
28
33
35
34
29
32
29
26
246
30,75
3 Fazekas Ádám
Szolnok
35
35
26
28
30
33
33
30
250
31,25
4 Gombkötő Nimród
Toresz
34
37
29
37
34
24
26
32
253
31,63
5 Ivan Buš
Bratislava
33
29
30
27
33
32
38
31
253
31,63
6 Tóth János
Toresz
34
26
32
31
30
34
36
32
255
31,88
7 Michal Ištván
Adara
33
32
31
31
37
43
32
29
268
33,50
8 Ladislav Derzsi
Adara
41
30
36
34
30
37
33
30
271
33,88
9 Pálinkás István
Szolnok
36
33
32
33
34
31
42
31
272
34,00
10 Rado Ledník
Bratislava
37
36
33
32
33
31
37
33
272
34,00
11 Bátaszéki János
Szolnok
35
33
32
29
29
36
40
40
274
34,25
12 Hidas Attila
Toresz
37
28
33
30
43
38
35
41
285
35,63
13 Kubo Kalník
Bratislava
43
36
31
32
44
40
30
35
291
36,38
14 Dan Toadere
Riviéra
34
40
40
34
40
39
33
32
292
36,50
15 Marcel Korínek
Bratislava
41
32
35
29
33
35
38
49
292
36,50
16 Juraj Palovič
Adara
42
34
30
42
37
41
32
37
295
36,88
17 Temesfői László
Toresz
29
42
43
34
32
35
42
40
297
37,13
18 René Šimansky
Adara
51
35
42
38
34
35
37
32
304
38,00
19 Aklan László
Riviéra
35
38
41
43
37
39
40
38
311
38,88
20 Klaudiu Voinoni
Riviéra
48
36
51
40
41
31
39
37
323
40,38
21 Bede János
Szolnok
45
49
42
47
36
36
38
39
332
41,50
22 Milan Pätoprstý
Adara
37
47
46
41
40
41
38
43
333
41,63
23 Ion Iacob
Riviéra
54
46
28
42
45
46
46
35
342
42,75
Pč. Ženy
Oddiel
1K
2K
3K
4K
5K
6K
7K
8K
SPOLU
Priemer
1 Magyar Marianna
Szolnok
32
34
29
32
41
35
39
30
272
34,00
2 Bartal Ágota
Toresz
41
31
31
32
35
35
37
31
273
34,13
3 Martina Kozáková
Bratislava
30
32
36
33
35
32
42
33
273
34,13
4 Hajas Martina
Toresz
45
30
42
38
32
38
35
35
295
36,88
5 Bohár Mária
Toresz
36
37
47
40
50
39
36
39
324
40,50
6 Diana Voinoni
Riviéra
43
47
45
54
41
51
39
48
368
46,00
7 Aklan Vivien
Toresz
65
58
63
50
52
55
59
45
447
55,88

Späť na Termínovku SZDG