1. liga družstiev
Oddiel : MTGK Brezno Oddiel : GK Bratislava
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
M.Ištván 24 24 28 28 24 24 M.Kozáková 26 26 32 30 28 30
L.Ištván 24 25 27 22 30 25 T.Végh 26 23 28 28 29 28
P.Stančík 29 26 26 25 26 27 R.Ledník 24 27 28 27 31 29
P.Bubelíny 32 28 26 25 28 28 I.Buš 30 28 31 32 27 31
M.Csontos 32 32 27 32 28 31 M.Korínek 25 25 26 29 22 26
              M.Kozák            
Celkom kolo 141 135 134 132 136 135 Celkom kolo 131 129 145 146 137 144
Súčty kôl 276 410 542 678 813 Súčty kôl 260 405 551 688 832
Poradie :  1. MIESTO - 7 BODOV Poradie :  2. MIESTO - 5 BODOV
Oddiel : KDG Slávia Trnava Oddiel : MGK Košice - Bankov
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
F.Drgoň 32 28 25 24 31 25 P.Vrchovinský 25 26 26 29 31 29
V.Videnová 34 25 31 26 32 39 V.Kupcová 29 35 27 27 31 32
M.Pätoprstý 28 25 26 26 25 28 Š.Eiben 29 28 29 31 26 22
J.Tolarovič 32 24 27 26 23 24 V.Pravotiak 29 26 26 27 24 22
J.Palovič 32 21 28 29 29 29 O.Kažimír 31 26 32 31 26 27
R.Viden             E.Kupcová            
Celkom za kolo 158 123 137 131 140 145 Celkom za kolo 143 141 140 145 138 132
Súčty kôl 281 418 549 689 834 Súčty kôl 284 424 569 707 839
Poradie :  3. MIESTO - 4 BODY Poradie :  4. MIESTO - 3 BODY
Oddiel : MGK ADARA 2000 Oddiel : 1.MTGC Prievidza
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
R.Šimanský 28 25 30 25 26 25 T.Mészáros 33 27 29 33 24 28
L.Andrássy 29 25 26 27 25 26 J.Struhár 27 31 30 27 30 28
P.Murín 28 27 30 30 30 29 V.Mészárosová 31 32 28 27 30 23
I.Švejda 36 23 32 28 28 29 P.Buchcar 30 29 30 29 8  
L.Derzsi 27 27 25 34 33 28 M.Jágerský 27 27 24 26 26 24
J.Paytina             P.Močiarik         24 28
Celkom kolo 148 127 143 144 142 137 Celkom kolo 148 146 141 142 142 131
Súčty kôl 275 418 562 704 841 Súčty kôl 294 435 577 719 850
Poradie :  5. MIESTO - 2 BODY Poradie :  6. MIESTO - 1 BOD
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 26 úderov )
Účasť spolu : 44 ---->  Muži : 27  Ženy : 4  Seniori : 7  Juniori : 3  Juniorky : 3
1 Maroš Jágerský PD 27 27 24 26 26 24 22 24 27 22 23   272 5 24,73 90
2 Michal Ištván BR 24 24 28 28 24 24 26 31 24 26 28   287 7 26,09 79
3 Marcel Korínek BA 25 25 26 29 22 26 25 31 25 27 26   287 9 26,09 77
4 Ján Tolarovič TT 32 24 27 26 23 24 28 28 23 25 27   287 9 26,09 78
5 Vladimír Pravotiak KE 29 26 26 27 24 22 24 25 26 32 31   292 10 26,55 77
6 René Šimanský ADA 28 25 30 25 26 25 33 25 26 28 26   297 8 27,00 67
7 Ľuboš Andrássy ADA 29 25 26 27 25 26 34 23 24 36 23   298 13 27,09 63
8 Peter Bubelíny BR 32 28 26 25 28 28 23 27 30 29 24   300 9 27,27 62
9 Milan Pätoprstý TT 28 25 26 26 25 28 30 31 32 23 29   303 9 27,55 64
10 Tibor Végh BA 26 23 28 28 29 28 27 29 27 33     278 6 27,80 60
11 Ladislav Ištván BR 24 25 27 22 30 25 29 30 36 32     280 14 28,00 58
12 Pavol Murín ADA 28 27 30 30 30 29 26 31 24 29     284 7 28,40 54
13 Juraj Palovič TT 32 21 28 29 29 29 29 29 33 25     284 12 28,40 54
14 Peter Stančík BR 29 26 26 25 26 27 35 23 37 30     284 14 28,40 54
15 František Drgoň TT 32 28 25 24 31 25 29 26 36 30     286 12 28,60 52
16 Milan Kozák BA 31 29 26 21 31 30 29 28 35 28     288 14 28,80 50
17 Pavol Buchcar PD 30 29 30 29 33 34 30 29 24 25     293 10 29,30 45
18 Ivan Buš BA 30 28 31 32 27 31 24 30 32 31     296 8 29,60 42
19 Ladislav Derzsi ADA 27 27 25 34 33 28 30 30 34 28     296 9 29,60 42
20 Juraj Struhár PD 27 31 30 27 30 28 29 30 35 30     297 8 29,70 41
21 Tibor Arva PD 28 32 25 32 28 27 35 28 32 34     301 10 30,10 37
22 Michal Csontos BR 32 32 27 32 28 31 31 31 34 29     307 5 30,70 31
23 Róbert Čarný KC 34 35 24 31 35 29 32 27 32 40     319 16 31,90 19
24 Ján Paytina ADA 35 29 27 34 38 39 33 28 33 28     324 12 32,40 14
25 Rastislav Kováč KC 35 30 30 34 28 33 39 34 36 32     331 11 33,10 7
26 Jozef Čarny ml. KC 26 28 43 30 35 35 34 39 30 33     333 17 33,30 5
27 František Vojčík KC 44 42 40 53 34 50 59 47         369 25 46,13 0
1 Veronika Mészárosová KE 31 32 28 27 30 23 29 22 24 28 24   298 10 27,09 64
2 Martina Kozáková BA 26 26 32 30 28 30 30 34 26 25 24   311 10 28,27 51
3 Vanda Kupcová KE 29 35 27 27 31 32 34 25 38 26 27   331 13 30,09 34
4 Slávka Vančová TT 37 38 30 32 43 35             215 13 35,83 0
1 Pavol Vrchovinský KE 25 26 26 29 31 29 28 29 29 27 28   307 6 27,91 59
2 Radomír Ledník BA 24 27 28 27 31 29 33 31 28 32 28   318 9 28,91 48
3 Ivan Švejda ADA 36 23 32 28 28 29 33 27 29 25 29   319 13 29,00 48
4 Štefan Eiben KE 29 28 29 31 26 22 30 27 37 29 32   320 15 32,00 50
5 Peter Močiarik PD 29 29 28 27 31 28 30 32 30 28     292 5 29,20 46
6 Tibor Meszáros PD 33 27 29 33 24 28 33 32 33 33     305 9 30,50 33
7 Ivan Pätoprstý TT 31 28 35 25 34 26 36 34 37 35     321 12 32,10 17
1 Jakub Kalník BA 26 24 31 27 25 31 32 29 30 29 28   312 8 28,36 54
2 Oliver Kažimír KE 31 26 32 31 26 27 30 27 26 30 27   313 6 28,45 52
3 Roman Viden TT 36 35 38 32 31 28 28 35 31 33 25   352 13 32,00 11
1 Veronika Videnová TT 34 25 31 26 32 39 38 26 26 32 24   333 15 30,27 29
2 Elena Kupcová KE 34 32 30 36 31 31 29 30 31 30 29   343 7 31,18 24
3 Monika Papučíková PD 40 34 42 32 39 30 41 38 36 40 36   408 12 37,09 0

Späť na Termínovku SZDG