1. liga družstiev
1. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.E2.F3.E4.F5.E6.FSuma
1 MESZÁROS Tibor 31 34 27 42 28 35 197
2 STRUHÁR Radovan 24 40 26 40 27 38 195
3 MJARTAN Michal 27 41 24 37 23 39 191
4 JÁGERSKÝ Maroš 26 40 23 39 27 37 192
5 TRNKA Ladislav 25 35 23 31 23 35 172
N CHIKANOVÁ Erika 0 0 0 0 0 0 0
Celkom kolo: 133 190 123 189 128 184 31,57
Súčty kôl:323 446 635 763 9477 b
2. GK BANKOV KOŠICE
 Meno1.E2.F3.E4.F5.E6.FSuma
1 KLEIN Julian 27 35 29 38 29 41 199
2 BARYLÍK Lukáš 24 42 27 52 35 47 227
3 PRAVOTIAK Vladimír 27 52 25 37 25 49 215
4 KRAVIANSKY Daniel 26 39 30 50 25 38 208
5 KAŽIMÍR Oliver 25 36 25 34 25 30 175
N EIBEN Štefan 0 0 0 0 0 0 0
Celkom kolo: 129 204 136 211 139 205 34,13
Súčty kôl:333 469 680 819 10245 b
3. GK BRATISLAVA
 Meno1.E2.F3.E4.F5.E6.FSuma
1 HAVLÍK Maroš 33 36 28 43 25 40 205
2 LEDNÍK Radomír 33 48 36 43 0 0 160
3 BUŠ Ivan 27 44 33 43 31 37 215
4 KORÍNEK Marcel 28 35 26 33 24 39 185
5 KALNÍK Jakub 26 38 24 33 28 43 192
N ZONTÁG Ľubomír 0 0 0 0 26 44 70
Celkom kolo: 147 201 147 195 134 203 34,23
Súčty kôl:348 495 690 824 10274 b
4. MTGK BREZNO
 Meno1.E2.F3.E4.F5.E6.FSuma
1 IŠTVÁN Michal 25 33 23 39 27 37 184
2 BUBELÍNY Peter 25 46 27 43 22 25 188
3 STANČÍK Peter 30 40 29 45 26 41 211
4 PARÁK Ľubomír 30 39 27 45 30 39 210
5 CSONTOS Michal 27 36 29 45 33 44 214
N RADÍK Rastislav 0 0 0 0 0 21 21
Celkom kolo: 137 194 135 217 138 207 34,27
Súčty kôl:331 466 683 821 10283 b
5. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.E2.F3.E4.F5.E6.FSuma
1 DRGOŇ František 28 47 23 38 29 42 207
2 PAYTINA Ján 25 44 27 47 24 40 207
3 DERZSI Ladislav 25 40 23 39 24 39 190
4 ANDRÁSSY Ľuboš 30 45 34 43 27 41 220
5 PUTNOKY Michal 27 45 27 48 27 38 212
N ŠVEJDA Ivan 0 0 0 0 0 0 0
Celkom kolo: 135 221 134 215 131 200 34,53
Súčty kôl:356 490 705 836 10362 b
6. GK TRNAVA
 Meno1.E2.F3.E4.F5.E6.FSuma
1 BARTOŠ Matej 35 45 33 48 31 41 233
2 PALOVIČ Juraj 26 39 24 43 27 37 196
3 TARANDOVÁ Lenka 25 54 28 53 28 42 230
4 TARANDOVÁ Silvia 32 59 36 61 44 64 296
5 DRGOŇ Michal 47 75 47 75 48 67 359
N               0
Celkom kolo: 165 272 168 280 178 251 43,80
Súčty kôl:437 605 885 1063 13141 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska: 30 úderov )
Účasť spolu : 50 ---->  Muži : 19  Ženy : 4  Seniori : 11  Juniori : 12  Juniorky : 4
1 TRNKA Ladislav PD 25 35 23 31 23 35 25 28   225 28,13 90
2 IŠTVÁN Michal BR 25 33 23 39 27 37 25 38   247 30,88 72
3 KORINEK Marcel BA 28 35 26 33 24 39 25 37   247 30,88 71
4 JÁGERSKÝ Maroš PD 26 40 23 39 27 37 25 34   251 31,38 60
5 PALOVIČ Juraj TT 26 39 24 43 27 37 23 35   254 31,75 54
6 DERZSI Ladislav ADA 25 40 23 39 24 39 23 42   255 31,88 63
7 KALNÍK Jakub BA 26 38 24 33 28 43 28 38   258 32,25 60
8 KLEIN Julián KE 27 35 29 38 29 41 27 35   261 32,63 50
9 HAVLÍK Marián BA 33 36 28 43 25 40 26 51   282 35,25 41
10 BUBELÍNY Peter BR 25 46 27 43 22 41 Ods.     204 34,00 42
11 PAYTINA Ján ADA 25 44 27 47 24 40       207 34,50 38
12 PARÁK Ľubomír BR 30 39 27 45 30 39       210 35,00 33
13 CSONTOS Michal BR 27 36 29 45 33 44       214 35,67 27
14 BUŠ Ivan BA 27 44 33 43 31 37       215 35,83 26
15 PRAVOTIAK Vladimír KE 27 52 25 37 25 49       215 35,83 26
16 RÁDIK Rastislav BR 34 38 31 55 27 36     1 222 37,00 15
17 CHRVALA František PD 30 47 34 47 24 41       223 37,17 14
18 DRGOŇ Michal TT 47 75 47 75 48 67       359 59,83 0
19 JÁGERSKÝ Ján PD 28 42 Ods. 39           109 36,33 0
1 CHIKÁNOVÁ Erika PD 28 45 26 40 28 40 24 46   277 34,63 38
2 KUPCOVÁ Vanda KE 36 51 32 46 29 43 29 47   313 39,13 0
3 TARANDOVÁ Lenka TT 25 54 28 53 28 42 37 52   319 39,88 3
4 KUPCOVÁ Elena KE 31 50 26 51 29 62       249 41,50 0
1 MESZÁROS Tibor PD 31 34 27 42 28 35 25 36   258 32,25 53
2 EIBEN Štefan KE 27 41 27 37 31 42 27 45 1 278 34,75 39
3 DRGOŇ František ADA 28 47 23 38 29 42 32 40   279 34,88 38
4 PUTNOKY Michal ADA 27 45 27 48 27 38 25 45   282 35,25 30
5 ANDRÁSSY Ľuboš ADA 30 45 34 43 27 41 25 39   284 35,50 18
6 STANČÍK Peter BR 30 40 29 45 26 41 29 48   288 36,00 32
7 LEDNÍK Radomír BA 33 48 36 43 26 38       224 37,33 12
8 MOČIARIK Peter PD 22 49 29 52 25 48       225 37,50 11
9 POLONSKÝ Milan PD 32 40 30 50 29 46       227 37,83 8
10 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 28 41 30 45 36 50       230 38,33 3
11 ŠVEJDA Ivan ADA 30 44 30 52 28 Ods.       184 36,80 0
1 KAŽIMÍR Oliver KE 25 36 25 34 25 30 29 40   244 30,50 86
2 MJARTAN Michal PD 27 41 24 37 23 39 26 35   252 31,50 62
3 STRUHÁR Radovan PD 24 40 26 40 27 38 29 38   262 32,75 56
4 ZONTÁG Ľuboš BA 25 42 34 34 26 44 25 39 1 270 33,75 39
5 KRAVIANSKY Daniel KE 26 39 30 50 25 38 29 42   279 34,88 36
6 PÁLENÍK Marián BA 30 41 30 46 32 44 28 45   296 37,00 14
7 BARYLÍK Lukáš KE 24 42 27 52 35 47       227 37,83 8
8 BARTOŠ Matej TT 35 45 33 48 31 41       233 38,83 0
9 ČIBÍK Miroslav PD 29 49 34 46 43 55       256 42,67 0
10 STRUHÁR Peter ml. PD 32 55 34 69 38 46       274 45,67 0
11 VETRÁK Milan PD 45 56 48 64 54 63       330 55,00 0
12 HLAVÁČ Matúš PD 52 71 40 75 42 57       337 56,17 0
1 VESTENICKÁ Sára PD 32 47 33 43 32 46 28 42   303 37,88 0
2 FEJEŠOVÁ Aďa BR 27 53 32 54 40 45 28 39   318 39,75 0
3 TARANDOVÁ Silvia TT 32 59 36 61 44 64 34 47   377 47,13 0
4 VAŠKOVÁ Viktória PD 46 51 50 63 47 55       312 52,00 0

Späť na Termínovku SZDG